2003-2008
EDIFICI PER A DOS HABITATGES
C/Vicens Ferrer, s/n.
Alella. (el maresme).
314/2003
 • Promotor:
 • Fundació Germans Aymar-Puig.
 • Col·laboradors:
 • Natàlia Solé, arqta.
 • Alicia Durán, arqta.
REFORMA I AMPLIACIÓ D'EDIFICI D'HABITATGES
C/ Àngel Guimerà, 10.
Alella. (el maresme).
327/2004
 • Promotor:
 • Federico Moraleda.
 • Constructor:
 • Conindec S.L.
 • Arquitecte Tècnic:
 • Oscar Galilea.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Col·laboradors:
 • Alicia Duran, arqta.
 • Celine Lux, arqta.
REFORMA D´HABITATGE
Alella. (el maresme).
343/2004
 • Promotor:
 • J. i M. Arenes.
 • Constructor:
 • Obres i reformes Alella S.L.
 • Arquitecte Tècnic:
 • Mª Eugènia Alvarez.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Col·laboradors:
 • Alicia Durán, arqta.
 • Inma Rodríguez.
 • Celine Lux.
EDIFICI DE 18 HABITATGES, LOCALS I APARCAMENT
C/ Serer, 33.
Bellpuig. (Urgell).
352/2005
 • Promotor:
 • Promocions Garriga.
 • Arquitecte Tècnic:
 • Pere Jesus Capdevila.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Col·laboradors:
 • Alicia Durán, arqta.
 • Inma Rodríguez.
 • Celine Lux.