inici
2003-2008
EDIFICI D´HABITATGES A BELLPUIG
C/Ramon i Cajal - Mercadal. Bellpuig ( Urgell).
298/2003
 • Promotor:
 • Promocions Garriga.
 • Arquitecte Tècnic:
 • Jordi Serra.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Col·laboradors:
 • Natalia Solé, arqta.
HABITATGE UNIFAMILIAR AILLAT
Alella. (el maresme).
300/2003
 • Promotor:
 • J. Colomer i E. Sanz.
 • Constructor:
 • Construcciones Nofuentes.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Aparellador:
 • Oscar Galilea.
 • Col·laboradors:
 • Alicia Durán, arqta.
 • Natalia Soler, arqta.
ALLOTJAMENT RURAL INDEPENDENT
Paratge Pla d’en Bosc.
Bellpuig. (Urgell).
306/2003
 • Promotor:
 • Jordi Aragoncillo – Ramona Creus.
 • Constructor:
 • Construccions Serret.
 • Col·laboradors:
 • Alicia Durán, arqta.
CASA BELLART-FONT
Alella. (el maresme).
312/2003
 • Promotor:
 • Angel Font – Montserrat Bellart.
 • Constructor:
 • Lino Godinho.
 • Aparellador:
 • Cristobal Domingo.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Col·laboradors:
 • Alicia Durán, arqta.
 • Celine Lux, arqta.