RGC ARQUITECTES es un estudi d’Arquitectura fundat per Xavier Cavero, Jordi Gual i Salvador Ribas. Format inicialment a finals dels 80 a l’entorn de l’Escola d’Arquitectura del Vallès, es consolida com a equip professional a partir de l’any 1990. Des d’aleshores a RGC ARQUITECTES hem desenvolupat els nostres projectes en els camps de l’Arquitectura, l’Espai Urbà, i el Disseny d’Interiors, treballant en equip i en col·laboració amb experts professionals de diferents disciplines, que desenvolupen els aspectes tècnics més especialitzats, per tal de garantir la qualitat dels projectes realitzats a l’estudi.


L’estructura del nostre grup de treball, ens ha permès afrontar els projectes des d’una visió global i alhora pròxima, donant resposta a les demandes d’una societat dinàmica i exigent.

La selecció d’obres i projectes que presentem, reflecteix la diversitat d’encàrrecs, i esdevé un catàleg d’arquitectura quotidiana, actual, respectuosa amb el medi ambient, i estretament vinculada amb el paisatge que li és propi. La trajectòria de RGC ARQUITECTES, reconeguda en el primer “Concurs de Joves Arquitectes de Catalunya” de l’any 1995 i posteriorment en diverses “mostres i convocatòries d’Arquitectura”, es consolida finalment amb la resposta continuada dels nostres clients.

Barcelona,
Novembre del 2007.