• Promotor:
 • Promocions Garriga.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Arquitecte Tècnic:
 • Jordi Serra.
 • Constructor:
 • Construccions Garriga.
 • Col·laboradors:
 • Natalia Solé, arqta.
 • Memòria del projecte.
 • El promotor (en aquest cas promotor professional) pretenia dos habitatges exactament iguals en un solar escapçat esviaxadament per la façana principal. No es va poder plantejar per tant, un edifici composat per dos habitatges aparellats, amb els criteris de composició habituals basats en la simetria. El resultat va ser en canvi, una edificació configurada per una sèrie de dos habitatges en filera. Si bé això no afecta especialment al programa funcional, més o menys convencional, es decisiu alhora de composar les façanes, que en aquest cas aprofiten el valor de la repetició com a argument de composició arquitectònica.


  (Seleccionat, finalista i publicat en la 1a Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2005; apartat edificis de nova planta d’ús privat)
226 · HABITATGES ST JORDI
Bellpuig (Urgell) | 2001
 • Plànols
 • 1 2
 • Imatges
 • 1 2 3