• Promotor:
 • Promocions Garriga 2001 S.L.
 • Arquitecte Tècnic:
 • Pere Jesus Capdevila.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Constructor:
 • Promocions Garriga 2001 S.L.
 • Col·laboradors:
 • Alicia Durán, arqta.
 • Memòria del projecte.
 • El carrer Ponent conserva encara una estructura parcel·lària tradicional, predominant les edificacions unifamiliars entre mitgeres. La façana principal procura recuperar alguna de les característiques tipològiques de les edificacions unifamiliars entre mitgeres de planta baixa, planta pis i golfes. Atenent les estretes dimensions del carrer, la façana principal s’ha plantejat plana, sense cossos i elements sortints. El programa funcional de l’habitatge s’aconsegueix amb una planta diàfana, que admet diverses intervencions per ajustar-se a les necessitats de cada usuari.


  (Seleccionat i publicat en la 2a Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2007; apartat edificis de nova planta d’ús privat)
318 · SIS HABITATGES EN FILERA
Bellpuig (Urgell) | 2003
 • Plànols
 • 1 2
 • Imatges
 • 1 2 3