• Promotor:
 • Fundació Germans Aymar Puig.
 • Arquitecte Tècnic:
 • Mª Eugènia Álvarez.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Constructor:
 • Construccions Pijoan.
 • Col·laboradors:
 • Natalia Solé, arqta.
 • Alicia Durán, arqta.
 • Celine Lux.
 • María Ensenyat.
 • Memòria del projecte.
 • L’actuació (en procés) a la finca de l’actual residència és diversa: es manté i reforma l’edifici existent amb el seu jardí davanter com a espai de recepció, estada i nexe d’unió de les diferents edificacions. S’annexiona una ampliació situada a llevant, com un volum independent “connectat” a l’edifici principal a través d’un recinte vidriat que conté l’escala. El semisoterrani, com a sòcol, conté els usos complementaris amb un accés diferenciat. A la planta baixa es completen els usos comunitaris i a la primera s’hi situen les noves habitacions. La zona alta del recinte serà per un nou ús complementari a l’anterior, consistent en un conjunt d’habitatges assistits amb una tipologia lineal que descendeix des de la mitgera superior i es plega formant un pati interior.

328 · CONJUNT ASSISTENCIAL
Alella (el maresme) | 2003
 • Plànols
 • 1 2