• Promotor:
 • Rosa Artés.
 • Arquitecte Tècnic:
 • Joaquim Fradera Frigola.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Constructor:
 • Construccions Pujol SCP.
 • Col·laboradors:
 • Alicia Durán, arqta.
 • Celine Lux, arqta.
 • Memòria del projecte.
 • El criteri principal d’intervenció ha estat el respecte i la integració a un entorn urbà tradicional i a les característiques de l’edificació existent. La façana mantindrà les característiques compositives i aquells elements constructius tradicionals que l’edifici ha pogut conservar. L’ampliació es planteja a nivell de planta sotacoberta i vinculada espaialment amb la peça situada en planta pis i amb façana a la plaça. Un lluernari en planta coberta pretén millorar l’assoleiament i alhora relacionar la nova peça amb la plaça i amb una de les edificacions més emblemàtiques: el campanar de l’església de Sant Feliu.


  (Seleccionat i publicat a la Triennal d’Arquitectura del Maresme 2a edició apartat rehabilitació 2007)
334 · CASA ARTES
Alella (el maresme) | 2004
 • Imatges
 • 1 2 3