• Promotor:
 • Rius i Rodoreda S.L.
 • Estructura:
 • Francesc Guasch, arqte.
 • Fonamentació:
 • Eco, S.L.
 • Estructures:
 • Encofrados Castell, S.L.
 • Emetal, S.R.
 • Lanik, S.A.
 • Façana:
 • Coperfilgroup, S.A.
 • Revestiments:
 • Talcer, S.L.
 • Instal·lacions:
 • Catalana Electra.
 • Arquitecte Tècnic:
 • Oscar Galilea.
 • Col·laboradors:
 • Inma Rodríguez, arqta.
 • Alicia Durán, arqta.
 • Celine Lux.
 • Memòria del projecte.
 • Es va optar per mantenir l’edifici “industrial” central existent com a nucli principal, amb dues noves edificacions adossades. La “davantera”, és la nova cara del complex. En ella s’hi aboquen els principals recursos per tal d’esdevenir la imatge corporativa de l’empresa. Així, apareix una gran volum unitari de PB +2 PP, amb estructura d’un sol pòrtic i amb un revestiment lleuger d’altes prestacions. El voladís en la façana principal esdevé el recurs compositiu per tal de donar “escala institucional” al complex. Així aquest argument d’imatge corporativa és marcadament arquitectònic i la composició és d’una volumetria simple, d’arestes vives i pell tesa, recolzada damunt un “sòcol de vidre”. L’altre edificació és de magatzem amb un tractament exterior de panell “sandwich” lacat de color grafit.

342 · EDIFICI SALTOKI
Cornellà (Baix Llobregat) | 2004
 • Plànols
 • 1 2 3